Placebo Effectmeting NSAID

NSAID.JPG
Deze opname is afkomstig van:


Abdominal Wall Pain: Veen PHE van der. Effects of Placebo Measured by Infrared Thermography. Thermology international 2014, 24(4) 157-165 Available at: http://www.uhlen.at/thermology-international/index.php


Uitgaande van het begrip "Buikwandpijn" strekte het onderzoeksveld zich uit tot andere plaatsen van chronische pijn, de veronderstelde meet- en diagnostiek mogelijkheden, (regel) processen ter plaatse en de mogelijke relatie met het ontstaan van Dystrofie (CRPS) .
Abstract
Achtergrond
Deze studie is in 1982-1983 uitgevoerd in een algemene praktijk en door tijdsgebrek niet eerder gepubliceerd. Het onderzoek is gebaseerd op een aantal onbegrepen waarnemingen: Pijnklachten, waaronder buikpijnklachten , zonder verklaarbaar substraat , langer bestaand dan drie maanden, leken zich frequent in de buikhuid af te spelen. Ze verdwenen bij injectie van een lokaalanaestheticum intra- of subcutaan en reageerden in de regel matig op nsaid’s en beter op metamizol bevattende farmaca. Lokaalanaesthetica zijn beschreven als prostaglandine agonisten-antagonisten en nsaid’s zouden de synthese daarvan remmen. Van prostaglandines was bekend, dat ze een rol spelen bij vasculaire doorbloeding. Van NSAID’s niet. Doel van het onderzoek was te onderzoeken of lokale remming van prostaglandines door nsaid’s een rol zouden kunnen spelen bij buikwandpijn
Null hypothese
De Null hypothese was: bij buikwandpijn en interventie met prostaglandinesyntheseremmers is met infrarood-thermografie geen verandering van de buikwandtemperatuur waar te nemen.
Methode en materiaal
Wegens de koppeling van prostaglandines met vaat doorbloeding en pijn en de verwachting, dat buikwandpijn in de huid wordt opgewekt ,werd ten behoeve van de effectmeting gekozen voor infrarood thermografie. De interventie werd uitgevoerd met twee soorten farmaca, waarvan één (indomethazine) in verband werd gebracht met prostaglandines en de ander (metamizol) in de literatuur gelijkwaardig werd geacht. Als placebo werd Avicel® gebruikt. Gekozen werd voor een dubbelblind, placebo ondersteund cross-over onderzoek met farmaca in fysiologisch geachte doseringen..
Resultaten
57 patiënten werden in het onderzoek geïncludeerd. Van 44 was de pijnplaats kouder dan de omgeving; van 13 was die warmer (p=0.01). Na gebruik van indomethazine was de pijnplaats significant kouder ten opzichte van het referentiegebied (p<0.01). Ook na gebruik van placebo was de pijnplaats kouder (p=0.03). Ten opzicht van de baseline waren de pijngebieden bij elke interventie kouder. (p<=0.01) Werd de populatie gesplitst in “koude” en “warme” pijn dan werden bij elke interventie de koude plaatsen warmer en de warme plaatsen kouder.
Conclusies
De Null Hypothese werd niet bevestigd. Er is een meetbaar effect van farmaca in fysiologische dosering. Alle gebruikte stoffen vertonen een significant effect ten opzichte van de baseline. Ze leiden tot een significante temperatuurstijging bij koude pijnplaatsen en een daling bij warme pijnplaatsen. Hoewel in deze studie hoeveelheden werden gebruikt, die net binnen het homeopathisch veld vallen, is een meetbaar effect gevonden. Er was geen significant verschil tussen de drie toegepaste stoffen, maar ook een placebo is wellicht en meetbaar niet altijd zo inert als wel wordt gedacht.

Na voltooiing van de website wordt deze pagina uitgebreid met een toelichting en originele datareeksen. Voor zover deze vallen onder reeds gepubliceerde gegevens zal worden verwezen naar de betreffende publicatie.

Oktober 2016

Published on 31/10/2016 by Henk