Pijnbehandeling

Deze website geeft informatie over chronische pijn. Het is een initiatief van de Stichting "Chronic-Pain-Science". Deze stichting werkt zonder enig winstoogmerk.


Pijnbehandelingen anno 2012: [pijnbehandeling.pdf

Inleiding
Googelen op Pijnbehandeling levert 23000 resultaten op.
Chronische pijn wordt dan ook veel overbehandeld en veelal niet op goede wetenschappelijke
gronden. Het rapport `Pijnbehandeling`van de gezondheidsraad maakt daar in 1986 al
melding van.
In 2000 meldt de website van NWO :
`Omdat het aan een wetenschappelijke basis ontbreekt hebben artsen en andere
zorgverleners te weinig houvast om een weloverwogen keuze voor een bepaalde behandeling
te maken”.
Maart 2012 staat op de website van een pijnbehandelaar:
Pijnbehandelingen
Bij patiënten met chronische pijnklachten wordt in veel gevallen geen duidelijke oorzaak
gevonden. Operatieve behandeling is meestal niet mogelijk en behandelingen met
pijnstillers en/of fysiotherapie hebben onvoldoende resultaat gehad”
Wel worden er dan behandelingen aangeboden:
“Een pijnbehandeling is dan een mogelijkheid om de pijnklachten weg te nemen”

Published on 23/10/2016 by Henk