23/10/2016

Home

DUTCH and ENGLISH

Deze website geeft informatie over chronische pijn.

Nederlands

Het is een initiatief van de Stichting "Chronic-Pain-Science". Deze stichting werkt zonder enig winstoogmerk en onafhankelijk van commerciële artsen of instellingen.

Het uitgangspunt is het verstrekken van informatie over chronische pijn en CRPS via het internet op non-commerciële basis. De informatie betreft: Achtergronden, onderzoeks- en behandelmogelijkheden en organisaties. De informatie is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur vanuit een historisch én recent verleden en wordt gepresenteerd in twee delen: populair wetenschappelijk en professioneel. Het professionele gedeelte vereist medische voorkennis en is zoveel mogelijk gebaseerd op recente wetenschappelijke literatuur.
In de Index aan de zijkant kunnen de diverse hoofdstukken worden aangeklikt. Het populair-wetenschappelijke deel eindigt bij het hoofdstuk: Wetenschap.

Voor de Nederlandse versie: Klik Hier.

keukenhof.kl.JPG

English

This website is a private initiative without profit intention and without relations with commercial doctors. The objective is to distribute and clarify information about chronic pain. The initiators want to be helpful to publish and explain scientific articles to non-professionals

Chronic Pain Science Foundation's vision.

For starting point publishing information via the internet on a non-commercial base. The information is based on scientific literature from a historic and recent past. It will be presented in two forms: popular scientific and professional. Both parts are attainable for everybody. The professional part requires professional foreknowledge and is based as much as possible on recent scientific literature.

For the English version: Click Here.

a616e2a15c-english-IMG_2348.JPG-for-web-normal.jpg